Objektif

Di akhir pengajaran pelajar akan dapat:-

1. Mendefinisikan pengertian masalah atau kegiatan merokok.
2. Menyatakan punca-punca dan kesan-kesan dari kegiatan tersebut.
3. Menerangkan langkah atau cara-cara mengatasi kegiatan merokok.

Advertisements