Rujukan

Majalah Juara, Mei-Jun 2008.

______________, 1992. Melayu Islam Beraja Menengah 1. Bandar Seri Begawan: Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan.

Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Juned, 2004. Rokok dan Merokok. Bandar Seri Begawan: Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

Ahmad Redzwan Mohd Yunus, 2003. Gejala Sosial Dalam masyarakat Islam Punca dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

http://bahayarokok.blogspot.com, diambil pada 30hb September, 2010.

http://eprints.utm.my/2226/1/2_8.pdf, diambil pada 30hb September, 2010.

http://keajaibanpenjimatan.com/blog/faktor-penyebab-dan-kesan-kesan-merokok/, diambil pada 30hb September, 2010.

http://www.facebook.com/topic.php?uid=21253528324&topic=6762, diambil pada 30hb September, 2010.

http://jomberhentimerokok2010.wordpress.com/category/jom-berhenti-rokok/, diambil pada 30hb September, 2010.

http://www.muslimsocial.com/blogs/blog_messages?blog_id=3852220, diambil pada 30hb September, 2010.

Advertisements